Fasádne obklady

Fasádne obklady a sokle z travertínu Renesans sa vyznačujú niekoľkými pozitívami pre stavebníkov a stavebných architektov. Je všeobecne známe, že vápenec z oblasti Sűttő sa vyznačuje jedinečnými fyzikálnymi vlastnosťami, vďaka ktorým obklady a dlažby odolajú času a stavbám dodajú cenný estetický vzhľad. V časoch klimatických zmien je tiež dôležité vyzdvihnúť, že vápenec odolá klimatickým a poveternostným podmienkam a ponúka dokonalú ochranu pred typickým zohrievaním budov.

Lepené fasádne obklady

Tenké kamenné platne sú lepené na vhodný nosný podklad, tepelnú izoláciu alebo omietku. Toto je najlacnejšie riešenie. Stavba si vyžaduje nosný podklad, omietku s primeranou priľnavosťou alebo tepelnú izoláciu. Hrúbka kameňa sa odporúča 1-2 centimetre, minimálna škára je 6 mm, odporúčané rozšírenie každých 25 m2. Rozmer našej série dlaždíc vhodných na lepené obklady: 60×30 cm, rad x 30 cm.

Fasádne systémy / Fasádne panely

Kamenné dosky na mieru sú upevnené na fasáde pomocou nerezových konzol. Každý kameň držia pohromade štyri tzv. hroty. Optimálna veľkosť kameňa je 0,5 m², odporúčaná veľkosť škáry je 6 mm. Hrúbka kamenných platní je 3 cm, na strope 4 cm.

Murovaná fasáda

Na stavbu vonkajšieho muriva dvojplášťových domov zabezpečujeme obklad z blokového kamenného muriva v hrúbke 6-10 cm. Vonkajšie murivo chráni tepelnú izoláciu pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi (voda, vietor), výrazne znižuje náklady na údržbu, je bezproblémové a má rovnakú životnosť ako stavba.