Ďalšie produkty z kameňa

 • schodiskový obklad (vyrobený z plechového obkladu alebo blokového kameňa)
 • blokové stĺpy
 • blokové kamenné ploty
 • okenné rámy
 • sokly
 • pouličný mobiliár
 • kvetinové boxy
 • obklady a dlažby na mieru
 • plotové striešky
 • kamenná dlažba okolo bazéna
 • obklady na kachle